Handicap grad 3

handicap grad 3

ROVINIETA - Persoanele cu handicap, precum si insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutirea de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, pentru un singur autoturism detinut de fiecare dintre persoanele indreptatite potrivit legii.

handicap grad 3

Pe cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate; 2.

Pe terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate; 3.

Evaluarea comportamentului adaptativ, respectiv: a capacitatea de învățare QI, memorie, atenție ; b nivelul de dezvoltare bio-psiho-comportamentală vârsta mentală, nivelul dezvoltării limbajului ; c nivelul de autonomie socială. Carențele se manifestă numai încazul solicitării intelectuale; d se pot antrena în activități simple; e pot desfășura activități lucrative dacă beneficiază de servicii de sprijin. Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, reacționează la comenzi simple îndelung executate, au nevoie de asistență permanentă fiind incapabili de autoconducție și autocontrol.

Pe mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau handicap grad 3 reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; - Scutirea sau reducerea de la plata impozitului, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative 4.

Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art.

handicap grad 3

Asevedeași